Xunta directiva

Cargo Nome e apelidos DNI
Presidenta NURIA RODRÍGUEZ SUÁREZ ****7935N
Vicepresidente 1º ISMAEL GARCÍA GARCÍA ****7772S
Vicepresidente 2º DAVID LISTA FACAL ****3789X
Secretaria MARTINA RIOS BELLO ****6522M
Tesoureiro BORJA CANEDO MARTINEZ ****4024Q
Vogal SERGIO QUINTELA DÍAZ ****2722M
Vogal DIEGO LÓPEZ REY ****1933R

Asamblea xeral

Estamento Nome e apelidos DNI
Presidencia NURIA RODRÍGUEZ SUÁREZ ****7935-N
Clubes Club Salvamento Salvour G32421778
Clubes Salvamento Sada G70076583
Clubes Salvamento y Socorrismo Carballo G15171911
Clubes Club Salvamento A Laracha G15863079
Clubes Club acuático UMIA G36291250
Clubes Salvamento Arteixo G70192190
Clubes Club Salvamento Vilagarcía G94093721
Deportistas DGAN Helena Torreiro Guillín ****7050-E
Deportistas Antía García Silva ****4397-C
Deportistas David Lista Facal ****3789-X
Xuíces Verónica Naya Rama ****0867-K
Técnicos Artur Xaquín Cougil Conde ****2041-E

Comisión delegada

Estamento Nome e apelidos DNI
Presidencia NURIA RODRÍGUEZ SUÁREZ ****7935N
Clubes Club Salvamento Sada G70076583
Clubes Club Salvamento Acuático Laracha G15863079
Clubes Salvamento Arteixo G70192190
Deportistas David Lista Facal ****3789-X
Técnicos Artur Xaquín Cougil Conde ****2041-E
Xuíces Verónica Naya Rama ****0867-K